www.regiosuisse.ch – La piattaforma per lo sviluppo regionale in Svizzera

Sarah Achermann

Team regiosuisse
Sarah Achermann
seecon gmbh

Sarah Achermann (MSc in geografia) è responsabile di progetto presso seecon gmbh.

Contatto diretto:
seecon gmbh
Hirschengraben 8
3011 Berna
Tel.: +41 61 261 40 04
Mob.: +41 76 341 72 70
sarah.achermann@regiosuisse.ch